Metin2 PBF

Znalazłeś się właśnie na grze forumowej o popularnym MMO Metin2. Życzymy dobrej zabawy.

Zasady Forum

1. Postanowienia wstępne: 1.1 Przez GM (moderatorzy) i SGM (administratorzy) (w skrócie Administrację) rozumiemy ogół użytkowników z uprawnieniami pozwalającymi na zarządzanie forum. 1.2. Zarządzanie forum to prawa do: edycji wpisów użytkowników, kasowanie wpisów, przeglądanie i zapisywanie IP komputera użytkownika forum oraz możliwość usunięcia/zablokowania jego konta. Zarządzanie forum to także możliwość dodawania nowych działów, przenoszenia ich w inne miejsca oraz ich edycja. 1.3. Użytkownikiem forum nazywamy, każdą osobę, która wejdzie na forum. Użytkownik forum może posiadać TYLKO jedno konto. Istnieje możliwość posiadania większej ilości kont, ale w tym celu należy obowiązkowo powiadomić Administracje forum (poprzez PM lub/i pocztę e-mail). 1.4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, bez powiadamiania o tym naszych użytkowników. 1.5. Pieczę i władzę absolutną na forum sprawuje Naczelny Administrator Yamamoto Genryuusai. Zastrzega on sobie prawo do dowolnej zmiany decyzji podjętych przez resztę członków Administracji w dowolnym czasie, jeżeli uzna, że naruszają one regulamin. 2. Postanowienia ogólne: 2.1. Na forum zabrania się użytkownikom i Administracji: - umieszczania tekstów zawierających wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.); - obrażania osób publicznych (art. 23 Kodeksu cywilnego); - propagowania nienawiści rasowej i religijnej (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego); - przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.). 2.2. Zabranie się także zamieszczania informacji: - zabrania się umieszczania w sygnaturach linków do aukcji internetowych, gier konkurencyjnych, innych stron mogących nam zaszkodzić. - zakazuje się umieszczania na forum JAKICHKOLWIEK linków (czy to pośrednich, czy bezpośrednich) do gier konkurencyjnych, aukcji internetowych, innych stron mogących nam zaszkodzić. 2.3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w prywatnych wiadomościach (PM). Administracja nie będzie wnikała w ich treść, wychodząc z założenia, iż prywatne rozmowy użytkowników są ich sprawą. 2.4. Administracja zdaje sobie sprawę, że mogą się zdarzać przypadki złamania regulaminu albo naruszenia prawa polskiego. Dlatego Administracja informuje, że wszelkie przejawy nieposzanowania współrozmówców będą karane długotrwałym, krótkotrwałym lub chwilowym zakazem wstępu na forum łącznie ze stałym zablokowaniem konta bez możliwości odblokowania. Jednocześnie Administracja informuje, że nie bierze odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników forum. 2.5. Za nieposzanowanie współrozmówców rozumiemy umieszczanie treści wymienionych w punktach 2.1. i 2.2. niniejszego regulaminu oraz: - używanie nieczytelnej czcionki; - stosowanie pseudonimów naruszających punkty 2.1. i 2.2. niniejszego regulaminu; - floodowania - wielokrotnego powtarzania tej samej wypowiedzi; - podszywanie się pod innych współrozmówców, administracji. 2.6. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do zachowania czytelności forum. 2.7. Nazwa użytkownika (inaczej nick) najlepiej, aby była naszym nick'iem z Metina. 2.8. Wszyscy Użytkownicy (również członkowie Administracji) podlegają tym samym zasadom i mają umożliwione podobne drogi kreowania swojej postaci. W określonych sytuacjach Administracja zastrzega sobie prawo do odebrania posiadanego przez użytkowników mienia, jeśli łamie ono ogólnie pojęte zasady opisane na forum. 3. Postanowienia końcowe: 3.1. Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi upoważnia Administracje do: - zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera; - obróbki cyfrowej; - rozpowszechniania zapisu rozmowy na każdym nośniku, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej; d) włączania ich (lub ich fragmentów) do innych opracowań. 3.2. Administracja informuje, że jest w stanie analizować i zbierać informacje o użytkownikach forum. Należy rozumieć przez to, że istnieją metody sprawdzenia i zapisania IP komputera użytkownika forum. Takie informacje mogą być przekazane odpowiednim organom ścigania w przypadku popełniania przestępstwa przez użytkownika lub w przypadku prośby owych organów o udostępnienie takich danych. Nie udostępniamy żadnych danych naszych użytkowników firmom/organizacjom prywatnym i osobom trzecim. 3.3. Wszelkie sprawy sporne nieprzewidziane w niniejszym regulaminie będą rozwiązywane na gruncie wzajemnego porozumienia i szacunku. 3.4. Bug using - czyli wykorzystywanie błędów/uchynień w grze do czerpania korzyści jest surowo wzbronione! Bugi trzeba zgłaszać dla Administracji. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, każde przewinienie będzie karane według zaawansowania występku.

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
olowiany zolnierzyk streszczenie Chlopak z numerem orange wieku 29 lat www.centerots.pun.pl rysunek rewolweru olej dziurawcowy sprzedaz